Regulamin Forum Garsoniera

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Forum Dyskusyjnego Garsoniera (zwane dalej „Forum”). Użytkownik, przez dokonanie rejestracji i korzystanie z Forum, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Forum ma charakter informacyjny i opiniodawczy.
 2. Użytkownicy Forum mają prawo do wyrażania własnych opinii, jednakże w sposób zgodny z prawem oraz niniejszym Regulaminem.

§2 Rejestracja i Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Aby korzystać z Forum, Użytkownik musi być zarejestrowany.
 2. Użytkownik odpowiada za prawdziwość podawanych danych.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do niepublikowania treści obraźliwych, dyskryminujących oraz naruszających prawa innych osób.

§3 Zasady Zamieszczania Opinii

 1. Opinie zamieszczane na Forum muszą dotyczyć konkretnego ogłoszenia matrymonialnego i być oparte na rzetelnych informacjach.
 2. Zakazuje się umieszczania komentarzy, które nie mają na celu merytorycznej dyskusji.
 3. Nieakceptowane są opinie wykorzystujące wulgaryzmy, treści erotyczne czy nawołujące do nienawiści.

§4 Ograniczenia i Zastrzeżenia

 1. Administracja Forum ma prawo usunięcia treści, które naruszają niniejszy Regulamin.
 2. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, Administracja ma prawo do czasowego lub stałego zablokowania konta Użytkownika.

§5 Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z Forum i są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§6 Postanowienia Końcowe

 1. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Prosimy o przestrzeganie niniejszego Regulaminu dla dobra wszystkich Użytkowników Forum. W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z Administracją.